Jasełka – znów to samo czy pozytywne zaskoczenie dla aktorów i widzów?

Organizowanie tego wydawałoby się prostego spektaklu to twórcza, ale i trudna praca. Bo jak przygotować po raz kolejny sztukę o narodzeniu Jezusa i nie zanudzić wszystkich? Sukces na scenie zapewni tylko dobry, nowatorski scenariusz.

Można go napisać samemu, skompilować z kilku dostępnych, bądź wykorzystać gotową publikację – w całości lub po okrojeniu do własnych potrzeb. Wybierając scenariusz jasełek należy zwrócić uwagę na to, czy przekazuje on to, co najważniejsze – prawdę o miłości Boga do człowieka objawioną w narodzeniu Jezusa. Jeśli to przesłanie jest wystarczająco zaakcentowane, można przejść do dalszej weryfikacji scenariusza i sprawdzić, czy jego realizacja będzie dla wszystkich rozwijająca, czy stawia on zespołowi aktorskiemu wymagania, właściwe dla wieku, ale jednak wymagające wysiłku. Jak każda przygoda na scenie, także realizacja bożonarodzeniowego przedstawienia powinna być źródłem cennych doświadczeń – dla wszystkich zaangażowanych. Kolejna rzecz to dostosowanie języka scenariusza i piosenek do wieku dzieci, z którymi pracujemy. To bardzo ważne i ma niebagatelny wpływ na końcowy efekt pracy. Istotna jest także możliwość zapewnienia ról całej grupie czy klasie – wielość postaci powinna być przewidziana w scenariuszu. W jasełkach pozornie nie ma z tym problemu, bo przecież można mnożyć role aniołów i pasterzy, ale dobrze, aby nie były one tylko nieme. Tu pomocne są piosenki i pastorałki będące uzupełnieniem tekstu mówionego. Pozwalają bowiem na podzielenie ról pomiędzy recytujących i śpiewających aktorów. Skorelowana ze scenariuszem jasełek ścieżka dźwiękowa to także ogromna pomoc dla reżysera. Najlepiej, aby na płycie znalazł on podkłady muzyczne pod poszczególne sceny, niezbędne odgłosy oraz wersje instrumentalne utworów z tekstami. Świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla grup teatralnych, jest dołączanie do scenariusza jasełek gotowego do druku plakatu informującego o przedstawieniu.

Jeśli właśnie taki, opisany wyżej scenariusz, zostanie wybrany do realizacji, efekt końcowy - przy zaangażowaniu osób biorących udział w przedsięwzięciu – na pewno zadowoli wszystkich. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi scenariuszami jasełek! Posiadają one wszystkie opisane wyżej cechy!

 

18 sierpnia 2015

Adam Szafraniec

Zajmuje się twórczością dla dzieci i dorosłych. Założyciel wydawnictwa Biała Łódka, autor powieści dla dzieci, tekstów piosenek, pomocy dydaktycznych, współautor muzyki.