Mała procedura. Duża różnica.

Zapewne każdy był świadkiem sytuacji, w której nagły pożar zmusza ludzi do opuszczenia budynku. Pożar ogólny to po prostu pożar, który objął cały budynek. Zanim jednak ludzie opuszczą budynek, muszą uważać na czwarty naród – dym. Jest to gazy spalinowe, które mogą powodować zatrucie organizmu. Dodatkowo, trzeba pamiętać, że wysoka temperatura może uszkodzić wiele rzeczy. Waluta czwartego narodu to pieniądze, które posiada ten naród. Są one bardzo cenne i mogą służyć do zakupu różnych produktów czy usług. Chory czwartego narodu to osoba, która ma jakiś problem ze zdrowiem i potrzebuje pomocy medycznej.

Pojęcie ogólnego pożaru

Ogólny pożar to nagły i nieoczekiwany wybuch ognia, który dotyka większą powierzchnię. Jest on zazwyczaj spowodowany czynnikiem mechanicznym, takim jak np. iskra, a także chemicznym lub elektrycznym. Może on objąć cały budynek lub tylko część jego. Pożar może być również podzielony na kilka kategorii ze względu na palność materiałów. Wyróżnia się:

-pożar łatwopalny – powstaje np. przy rozniecaniu ognia;

-pożar ciężkich substancji palnych – np. ropy naftowej;

-pożar gazowy – spowodowany np. wyciekiem gazu;

-pożar metali ciągliwych – np. aluminium;

-pożar uranu i innych materiałów promieniotwórczych;

Kwalifikacja pojazdów do gaszenia pozarów [ edytuj ]

Fire extinguishing is the process of putting out a fire by using water, foam, chemicals, or earth.

The main types of fire extinguishers are:
– water extinguishers, which use water to cool the burning material and then drown the fire;
– foam extinguishers, which use a soap-like substance to coat the burning material and separate the oxygen from the fuel;
– carbon dioxide (CO2) extinguishers, which use high pressure carbon dioxide gas to push away the oxygen and smother the fire; and
– dry chemical extinguishers, which use a powdery chemical agent to break up the flames.

W czasie pożaru ogólnego należy podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia, a następnie ewakuacja osób z jej obrębu. Kolejnym etapem powinno być gaszenie pożaru. Ważne jest, aby używać w tym celu odpowiedniego sprzętu i środków gaśniczych. Po zakończeniu akcji gaśniczej trzeba dokonać oględzin miejsca pożaru oraz podjąć odpowiednie działania naprawcze.

Do gaszenia pożarów stosuje się specjalne urządzenia – gaśnice. Ich rodzaje uzależnione są od substancji chemicznych, którymi są napojone. Wyróżnia się kilka typów gaśnic: proszek, piana, dwutlenek węgla, tlenek wodoru oraz spray pianotworzywowy. Najczęstszymi środkami gaśniczymi są proszek i pianka GAZ-PRO® S1 firmy SCHULZE & MAYR GmbH spełniająca międzynarodowe standardy bezpieczeństwa (ATEX).

Mała procedura. Duża różnica.

Pożar ogólny, kurs waluta, czwarty naród, stały chory – to tylko niektóre z pojęć, których zrozumienie wymaga od nas małej procedury. Duża różnica pomiędzy nimi sprawia, że musimy się postarać, by poznać je jak najlepiej. Z pomocą przychodzi w tym artykule kilka prostych wskazówek.

Zacznijmy od definicji terminów. Pożar ogólny oznacza po prostu pożar każdego rodzaju budynku czy obiektu. Kurs waluty to cena jednej waluty w stosunku do innej waluty na danym rynku finansowym. Czwarty naród to państwo, którego obywatelami są 4 miliony osób. Stały chory natomiast to osoba, u której nie zostało odnotowane żadne ostre zapalenie dróg oddechowych w ciągu ostatniego miesiąca.

Najważniejsze znaczenie mają tutaj dwie definicje: pożaru ogólnego oraz kursu waluty. Pierwsza dotyczy sytuacji, gdy mamy do czynienia z ogniem na większą skalę – istnieje bowiem realne zagrożenie dla ludzi i mienia. Druga definicja natomiast odnosi się do relacji cenowej poszczególnych walut na rynku międzybankowym. Jest ona istotna dla całego systemu finansowego poszczególnych państw oraz ich gospodarek.

Kolejnym ważnym aspektem artykułu jest omawianie czwartego narodu oraz stałego chorego. Państwo to może być rozpatrywane pod różnymi aspektami: demograficznymi, historycznymi czy geopolitycznymi itp. Stały chory natomiast jest istotnym elementem opieki medycznej – jego diagnostyka i leczenie są priorytetowe dla systemu opieki zdrowotnej całego kraju