Świat bez barier – Radio Day

image-18

W dniach 1-2 czerwca 2013 odbył się Radio Day na Uniwersytecie Warszawskim. Celem wydarzenia było przedstawienie najnowszych trendów w radiowej branży oraz stworzenie platformy do dyskusji o potencjale rozwojowym radia. Uczestnicy mieli możliwość poznania perspektyw polskich i zagranicznych ekspertów, a także networkingu z przedstawicielami mediów, producentami, dziennikarzami i organizatorami imprez radiowych.

W pierwszym dniu konferencji odbyła się sesja plenarna pt. „A world without barriers”, podczas której przedstawiono najnowsze trendy w radiu oraz perspektywy rozwojowe branży. Paneliści omawiali również problemy związane z dystrybucją treści radiowych oraz barierami, jakie napotykają twórcy radiowej muzyki i audycji. Paweł Kukiz, poseł na Sejm RP i prezes Stowarzyszenia Radia Wolność, podkreślił potrzebę ochrony praw autorskich w dobie internetu oraz zagrożenia dla pluralizmu społeczeństwa poprzez monopolistyczne praktyki duopolistów medialnych.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się warsztatami skierowanymi do producentów treści radiowych. W czasie spotkań uczestnicy mieli możliwość poznania nowinek technologicznych oraz narzędzi marketingowych ułatwiających dystrybucję programów radiowych. Wykładowcy przedstawili także case studies dotyczące prowadzenia biznesu w branży radia. Konferencja zakończyła się podsumowaniem panelistów, w trakcie którego padło wiele interesujących